Typecursus

Waarom deze typecursus?
Een leven zonder computer is voor kinderen vrijwel ondenkbaar geworden. Al op de basisschool krijgen kinderen opdrachten die ze op de PC moeten maken, denk maar aan het maken van een werkstuk of een boekverslag. Om snel en goed met een computer om te kunnen gaan is het belangrijk goed te kunnen typen. Je kunt in deze tijd gerust zeggen dat goed kunnen typen net zo belangrijk is als goed kunnen schrijven.
Na het volgen van deze cursus kan iemand snel en goed 'blind', met 10 vingers typen.

Opbouw van de cursus.
De cursus bestaat uit 13 lessen, waarin stap voor stap de belangrijkste toetsen van het toetsenbord worden geleerd en geoefend. Elke les begint met een korte uitleg, waarna ongeveer 20 korte oefeningen volgen. Aansluitend op de laatste oefening kan een test worden gedaan. Pas als deze test met een voldoende wordt afgesloten kan met de volgende les worden begonnen.

Op speelse wijze extra oefenen.
Bij elke les hoort ook een spelletje, bedoeld om het geleerde op speelse wijze te oefenen.
Gemiddeld zal elke les 5 keer moeten worden doorgenomen, alvorens een voldoende te kunnen halen. Door dagelijks ongeveer 20 tot 25 minuten te oefenen kan elke week een nieuwe les worden begonnen en kan de cursus na ongeveer 3 maanden worden afgesloten. Aan het slot van de hele cursus wordt een typetest afgenomen en kan een getuigschrift worden afgedrukt.


Meer gebruikers?
De typecursus kan op 1 PC door maximaal 4 cursisten worden gebruikt. Van elke gebruiker worden apart de vorderingen bijgehouden. Iedere gebruiker krijgt een eigen login.

De kosten.
De cursus wordt volledig zelfstandig via uw eigen computer gevolgd en er komen geen boeken e.d. aan te pas. Daarom kunnen de kosten erg laag blijven.
De cursus kan On-line, via deze website worden gevolgd.
De kostenvoor deze on-line typecursus bedragen 19,95 Euro.
Informatie over bestellen vindt u via menupunt Bestellen.

Gratis proberen.
Om u vrijblijvend kennis te laten maken met de cursus zijn de eerste 2 lessen ook beschikbaar als gratis demoversie.
U kunt boven in het menu kiezen voor de Demoversie

Vragen en antwoord.
Antwoorden op vragen van gebruikers zijn beschikbaar via vraag en antwoord.